Den norske NOR-SWITCH studien

Jon Hagfors foto OM

Resultatet av studien ble før helgen publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet og viser at det er trygt å bytte til Biotilsvarende medisin.  Studiener svært viktig og har fått stor internasjonal oppmerksomhet sier brukerrepresentant i studien, Jon Hagfors.

 

 

Tekst og foto: Odd Mikkelsen

Bekhterev Norge har fulgt studien tett for å sikre at effekten og sikkerheten er lik mellom original medisinen og tilsvarende medisin og for å unngå at det byttes medisiner av økonomiske grunner, før vi er sikre på effekt, sier Jon Hagfors som har vært brukerrepresentant i studien. Hagfors retter en stor takk til de som sa seg villige til å delta i studien. Det var ikke selvsagt at pasienter som hadde god effekt av original medisinen og var godt fornøyde den, skulle være villige til prøve ut ny medisin som en ikke var garantert å ha samme virkning av, det var jo det studien skulle finne ut av.

Jon Hagfors takker alle som har deltatt i studien- Foto Odd Mikkelsen

 

At det er trygt å bytte til biotilsvarende av infliximab, som er virkestoffet i medisinene, betyr at behandling blir rimeligere og lettere tilgjengelig for flere, også for mennesker med revmatisk sykdom i dårligere økonomisk stilte land.  Fremover vil Bekhterev Norge og NRF fortsette å jobbe for innovativ forskning og brukermedvirkning i behandling og forskning.

Vi må heller ikke glemme at ikke-medikamentell behandling, som varmtvannsbehandling, behandlingsreiser og fysioterapi samt fysisk aktivitet er viktige tilbud og gode investeringer i å opprettholde god helse uten bivirkninger.

Se også Nytt fra Eular 2016

 

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.