Om oss

Forbundet Bekhterev Norge ble stiftet 17.01.1986 og er en partipolitisk og livssynsnøytral organisasjon som drives på et ideelt og ikke-kommersielt grunnlag.

Bekhterev Norge er en frivillig interesseorganisasjon som skal drive humanitær og samfunnsnyttig virksomhet og være landsomfattende.

Bekhterev Norge følger til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer utarbeidet av myndighetene for tilskudd til frivillige funksjonshemmedes organisasjoner. Et eventuelt overskudd skal tilfalle organisasjonen eller andre samfunnsnyttige formål.

Les vår informasjonsbrosjyre her.

Bekhterev Norge har som mål å:

  • Være en møteplass for medlemmene for fellesskap og kunnskap
  • Gi service til egne medlemmer,
  • Drive interessepolitisk arbeide for bedring av personer med AS/Bekhterev sin helsemessige, sosiale, økonomiske situasjon og kulturelle forhold
  • Spre opplysning om sykdommene, deres forebygging, behandling og samfunnsmessige konsekvenser, og drive likepersonarbeid
  • Bidra til bedring av trenings- og behandlingsmuligheter
  • Bidra til vitenskapelig forskning om revmatiske sykdommer og støtte fagpersonells videre utdannelse i behandlingen av disse
  • Fremme og bidra i internasjonalt samarbeid

Forbundsstyret

LederAnita Sofie Hauknes
NestlederElin Eriksen
SekretærFrank Roar Moen
KassererHans Westerheim
StyremedlemmerAnette Torkelsen
VaramedlemmerElisabeth Kjønnø
Åshild Marie Grønningsæter Vige


Redaksjon til bekhterev.no består av:

Anita Sofie Hauknes


Annonsere på bekhterev.no

Prisliste for annonser på bekhterev.no

Bekhterevs historie:

Be-historie1
Be-historie2