Nytt fra EULAR 2016 London

Mange spennende og gode nyheter fra det som skjer på forskningfronten ble presentert på EULAR 2016 i London 8. til 12. juni. Blant annet kan de som ikke har respondert positivt på anti TNF glede seg over en ny medisin som er på trappene og viser lovende resultater så langt. Det var også en del fokus på de nye biotilsvarende medisinene som nå kommer for fullt når patentene på originalpreparatene nå går ut. Diskusjonen er om de er like gode som originalene.

Tekst og Foto: Odd Mikkelsen og Jon Hagfors

Bekhterev Norge er opptatt av ny kunnskap om sykdommen og behandling. Vi legger stor vekt på å være til stede der man kan hente ut ny innsikt om sykdommen, behandling, nye medisiner og det siste nye innen forskningen. Derfor reiste 2 erfarne tillitsvalgte på EULAR kongressen for å få innsikt og kunnskap om det som rører seg innen fagfeltet.

Nye lovende medisiner i anmarsj

Ikke helt uventet var det stort fokus på ulike Interleukiner (IL) og deres innvirkning på sykdomsutviklingen for de med Ankyloserende Spondylitt, AS (Bekhterevs sykdom). Dette ble det satt fokus på i en rekke presentasjoner av forskningsprosjekt over de mange ulike Interleukinenes påvirkning av sykdomsforløpet ved Ankyloserende Spondilitt. Hovedfokuset var imidlertid på IL-17A som ser ut til å ha er en sentral rolle.

Den første IL-17A hemmeren ble godkjent i 2015 for behandling av Psoriassisartritt. Den er nå godkjent for de med Ankyloserende spondylitt i USA og Europa og er til godkjenning i Norge. Den forvente å bli godkjent i løpet av høsten i Norge. I de nye anbefalingene for behandling av aksial spondyloartritt og ankyloserende spondylitt, som ble presentert på EULAR var blant annet IL-17A hemmeren tatt med som anbefalt behandling.

En ny studie, utført av J. Braun, som ble lagt frem på EULAR kongressen viser blant annet at ca. 80% av de voksne som ikke hadde positiv respons ved behandling av TNF hemmere oppnådde gode resultater ved behandling med IL-17A hemmer. Det går også frem av studien at ca. 80% av voksne pasienter med Ankyloserende spondylitt ikke hadde økning av strukturell skade etter 2 år med behandlingen. Secukinumab, Cosentyx er det første full humane biologiske preparatet for behandling av Ankyloserende spondylitt og Psoriasis artritt som retter seg mot IL-17A.

Biotilsvarende medisiner

I forbindelse med at patentene på de ulike biologiske TNF-hemmerne som Remicade, Enbrel og andre har gått eller går ut, dukker biotilsvarende medisiner opp. På grunn av denne type medisiners kompleksitet byr det på utfordringer å være sikret at disse er helt like, har lik virkning, er like sikre å benytte. Dette fører til at disse kalles biotilsvarende medisiner. De testes ikke riktig like «grundig» som testing og utprøving originalpreparatene. Dette skaper en del debatt og det er ulike syn på om de biotilsvarende medisinene er likeverdige eller «like nok». Noen hevder at de er like og andre deler ikke det synet. Det ble gjennomført flere sesjoner på EULAR hvor dette ble drøftet og ulike studier ble drøftet.

Det gjennomføres nå i Norge et stort forskningsprosjekt som tar for seg dette. Der sammenlignes Remicade med biotilsvarende til Remicade, Remsima. Studien har mottatt støtte over statsbudsjettet. Den første delen er nå i sommer gjennomført og dataene blir nå bearbeidet. Etter planen vil de første resultatene foreligge senhøstes. Det er store forventninger både nasjonalt og internasjonalt til resultatene av denne forskningen.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.