Innmelding, Bekhterev Norge

Velkommen som medlem i Bekhterev Norge!

Meld deg inn i Bekhterev Norge og betal 200 kroner i medlemskontingent for hele 2024!
Melder du inn hele familien koster familiemedlemskap 220 kroner.

Familiemedlemskap: Kan omfatte alle familiemedlemmer med samme bostedsadresse.

Ved å klikke på knappen over vil du først velge medlemstype. Deretter vil du få opp et innmeldingsskjema der du kan velge tilknytning til ønsket lokalforening.

For mye innbetalt anses som gave til Bekhterev Norge, dersom ikke annet oppgis.

NB! Medlemskapet følger kalenderåret, betalt kontingent gjelder for inneværende kalenderår, eller det kalenderår som er oppgitt på betalings henvisningen.

Du kan lese vår informasjonsbrosjyre her.

Du kan lese om medlemsfordelene her.