Medlemskap

Medlemskap i Bekhterev Norge: Kr. 200.- i 2020

Fyll ut skjema under, og bli medlem


For mye innbetalt anses som gave til Bekhterev Norge, dersom ikke annet oppgis.