Medlemskap

Medlemskap i Bekhterev Norge for 2021:

  • Enkeltmedlem: kr. 200.-
  • Familiemedlemskap: kr. 220.-

Fyll ut skjema under, og bli medlem!


For mye innbetalt anses som gave til Bekhterev Norge, dersom ikke annet oppgis.

Familiemedlemskap: Kan omfatte alle familiemedlemmer med bostedsadressen i en og samme husstand.