Medlemskap

Medlemskap i Bekhterev Norge: Kr. 200.- for 2021

Fyll ut skjema under, og bli medlem!


For mye innbetalt anses som gave til Bekhterev Norge, dersom ikke annet oppgis.