Statsbudsjettet 2024

6. oktober 2023 kl. 09.00 la Støre-regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Bekhterev Norge har vært svært spent på hvor mye som settes til styrking av tilbudet om behandlingsreiser til utlandet. Etter at behandlingsreiser til utlandet har vært kansellert under korona pandemien, har behovet for behandling økt betydelig, noe som gjenspeiler seg i økt søknadsmengde til Oslo Universitetssykehus, seksjon for behandlingsreiser. I 2023 ble omtrent 70% av de som søkte avvist.

Til vår store skuffelse har det i fremlagte forslaget til statsbudsjett kun minimale økninger til behandlingsreiser, mens egenandelstaket er økt.

Tekst: Odd Mikkelsen

Regjeringen foreslår kr. 116,949 mil, en økning på 6,3 millioner som utgjør 5,7 prosent.

Forslaget til statsbudsjett bidrar ikke på noen måte til å kompensere for det oppdemmede behovet på grunn av nedstigningen i forbindelse med pandemien.

Egenandelstaket

For utgifter til Lege, medisiner, fysioterapi osv. fastsetter egenandelstaket til kr. 3 165.- en økning på kr.125. Dette rammer i hovedsak personer med store sykdomsutgifter og kronikere med livslange sykdommer.

Behandlingsreiser redusert med ca. 1000 reisende

De små økningene siste åra før pandemien har ikke bidratt til å kompensere for prisøkningen og tilbudet har gradvis svekket seg. Ved salderingen av budsjettet for 2022 ble bevilgningen kuttet med ca. 30 millioner kroner. Tilbudet ble med dette kraftig redusert.

Som det går frem av figuren under er antallet innvilgede søknader om behandlingsreiser redusert fra ca. 3000 i 2016 til ca. 2000 i 2023, en reduksjon på 32%.

Om behandlingsreise

Behandlingsreiser til varmt klima har en dokumentert god effekt for personer som lider av kronisk Bekhterevs sykdom (aksial spondyloartritt). Slike behandlingsreiser bidrar til økt livskvalitet og bevegelighet, redusert smerte, stivhet og mindre fatigue (utmattende trettet). Reisene bidrar til å øke mestringsevnen, utholdenheten, arbeidsevnen og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Dette behandlingstilbudet sparer samfunnet for store kostnader i form av reduserte utgifter til sykefravær og uføretrygd, redusert frafall fra arbeidslivet og redusert behov for pleie og omsorgstjenester fra kommunene.

Bekhterev Norge minner om kloke ord da Ingvild Kjerkol tiltrådde som helse- og omsorgsminister: «Veldig mange lever med sykdom og har ingen utsikter til å bli friske. Det er her vi må lette byrden. Vi må fokusere på det som handler om å mestre den helsen man har

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.