Ny søknadsfrist for behandlingsreiser

For deg som tenker på å søke behandlingsreise til utlandet i 2024 må du være oppmerksom på noen viktige endringer. Oslo Universitetssykehus skriver i en nyhetsmelding at det blir endring i søknadsfristen og at det er lagt ut et nytt søknadsskjema. Blant annet blir det kun en søknadsfrist!

Oslo Universitetssykehus skriver:
«For voksne revmatikere har vi vedtatt å ha kun 1 søknadsfrist i året – 15. september.» I det nye søknadsskjemaet må du krysse av om søknaden gjelder for våren eller høsten. Avkryssingen er øverst i skjemaet.

Det er altså ny søknadsfrist for behandlingsreiser i 2024, uansett om du søker på vårtur eller høsttur. Fristen er 15. september 2023!

Les mer om endringene på: Behandlingsreiser – Oslo universitetssykehus

Det nye skjemaet finner du her: Lenke til søknadsskjema Revma voksen (PDF).

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.