Verdens AS-dag 7. mai

Verdens AS-dag er en årlig markering som tilegnes mennesker som lever med aksial spondyloartritt. Dagen markeres over hele verden den første lørdagen i mai. Flere av lokalforeningene i Bekhterev Norge vil organisere aktiviteter for å øke bevisstheten om aksial spondyloartritt.

Hold av dagen og følg med på vår nettside og sosiale media!

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.