Kuttet i ordningen med at uføre kan tjene noen kroner ekstra fjernes

Mandag 29. november ble det enighet mellom regjeringen og SV om statsbudsjettet for 2022. Det blir fortsatt mulig for uføretrygdede å tjene noen kroner ekstra uten at trygden reduseres. Dette i tråd med innspill fra blant annet Bekhterev Norge til budsjettforslaget. Bekhterev Norge er tilfredse med denne endringen i budsjettforslaget.

Tekst: OM og JH

Se mer på: Enighet om statsbudsjettet – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.