Statsbudsjettet 2022

12. oktober 2021 kl. 10.00 la Solberg-regjeringen fram forslag til statsbudsjett for 2022. Bekhterev Norge har særlig vært spent på hvor mye som settes av til behandlingsreiser. Etter at behandlingsreiser til utlandet har vært kansellert i to år på grunn av koronapandemien, har behovet for behandling økt betydelig.

Til vår store skuffelse er det i forslaget til statsbudsjett kun minimale økninger til behandlingsreiser, mens egenandelstaket er økt veldig.

Tekst: Mikkelsen og Hagfors

Egenandelstaket er foreslått økt til 2921 kroner, en økning på 461 kroner som er en voldsom økning på nærmere 20 prosent, noe som vil spesielt ramme kronikere med store sykdomsutgifter og dårlig økonomi.

For behandlingsreiser har regjeringen foreslått å sette av 140,596 millioner. Dette er en økning på drøye 5 millioner, som utgjør en ubetydelig økning på 3,9 prosent. Av dette settes 3 millioner av til behandling i Israel.

Forslaget til statsbudsjett bidrar ikke på noen måte til å kompensere for det oppdemmede behovet på grunn av nedstengingen i forbindelse med pandemien.

Les mer om behandlingsreiser her.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er tabell-statsbudsjett-1024x369.png
Faksimile fra fremlagt forslag til nytt statsbudsjett
Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.