Styret fikk fornyet tillit

Bekhterev Norge var samlet til landsmøte i Bergen søndag 29. august 2021. Blant annet var det valg på nytt styre, Sittende styre fikk fornyet tillit, men ble forsterket med ett nytt medlem

Det er alltid litt spennende å se hva valgkomiteen har kommet frem til.

Tekst: Odd Mikkelsen

Nytt av året er at nå velges alle styremedlemmer på funksjon, tidligere er det bare leder som er blitt valgt, styret for øvrig har konstituert seg selv.

Følgende ble valgt:

Leder: Odd Mikkelsen, Hammerfest
Nestleder: Elin Eriksen, Tromsø
Sekretær: Edgar Lorvik, Kristiansand
Kasserer: Hans Westerheim, Trondheim
Styremedlem: Tore Tronrud, Bergen

Varamedlem: Anita Sofie Hauknes, Trondheim
Varamedlem: Njål Idsø, Sør-Rogaland
Varamedlem: Elisabeth Borud Kjønnø, Kristiansund

Styret for 2021

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.