Styret fikk fornyet tillit

Bekhterev Norge var samlet til landsmøte i Bergen søndag 29. august 2021. Blant annet var det valg på nytt styre, Sittende styre fikk fornyet tillit, men ble forsterket med ett nytt medlem

Det er alltid litt spennende å se hva valgkomiteen har kommet frem til.

Tekst: Odd Mikkelsen

Nytt av året er at nå velges alle styremedlemmer på funksjon, tidligere er det bare leder som er blitt valgt, styret for øvrig har konstituert seg selv.

Følgende ble valgt:

Leder: Odd Mikkelsen Hammerfest

Nestleder: Elin Eriksen Tromsø

Sekretær: Edgar Lorvik Kristiansand

Kasserer: Hans Westerheim Trondheim

Styremedlem: Tore Tronrud Bergen

Varamedlem: Anita Sofie Hauknes Trondheim

Varamedlem: Njål Idsø Sør-Rogaland

Varamedlem: Elisabeth Borud Kjønnø Kristiansund

Styre for 2021

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.