Behandlingsreiser

Bekhterev Norge har vært opptatt av og bekymret over hvordan det står til med de ulike behandlingsstedene som Behandlingsreiser benytter når vi nå er forhindret fra å komme.

I en årrekke med besøk har flere av våre medlemmer gode kontakter og nettverk vi nå har glede av. Disse medlemmene gir oss gode opplysninger og informasjon og holder oss orientert.

Bekhterev Norge har bidratt og bidrar til å få frem data over effekt og resultat etter gjennomført behandlingsreiser, bidratt til utprøving av endringer i behandlingsopplegg, videreutvikling av testing og behandlingsresultater i Igalo.

For en tid tilbake mottok vi bekymringsmelding om at situasjonen i Igalo var anstrengt.

Av Jon Hagfors

Bekhterev Norge sendte en melding om at våre medlemmer savner behandlingen og ønsker å komme så snart det åpnes opp igjen. Vi opplyser også at behovet er større enn på lenge. Det ble også påpekt om viktigheten av den erfaring og kompetansen de ansatte har bygget opp over lang tid er for oss. Meldingen ble sendt til ledelsen ved instituttet og regjeringen i Montenegro, med kopi til nøkkelpersoner i miljøet. Vi har mottatt positive tilbakemeldinger på vår melding.

Vi er nå kjent med at instituttet har startet med å gi behandling til egne innbyggere. Vaksineringen av ansatte er i full gang. De ser også på muligheten for å kunne gi et tilbud til mennesker som har hatt korona og sliter med ettervirkninger.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.