Ubehandlet

Hvordan har det egentlig vært for oss med Bekhterev å stå med et redusert og til tider uten behandlingstilbud under Covid-19? Hvilke strategier har folk funnet frem til for å være i aktivitet hjemmet når basseng og treningssenter er stengt, og behandlingsreiser avlyst? Hva får vi ikke til hjemme?

Tekst og foto: Anne Silje Bø og Anna Ulrikke Andersen

I løpet av 2020 har journalist og dokumentarfilmskaper Anne Silje Bø og arkitekturhistoriker Anna Ulrikke Andersen intervjuet 16 revmatikere om hvordan hverdagen har vært under pandemien. Prosjektet har tittel «Ubehandlet» og ser nærmere på hvordan enkeltpersoner har opplevd å stå uten behandling. Støttet av kulturrådet, er intervjuene blitt endel av Norsk Folkemuseum sin minnesamling på minner.no, og blir stående som et viktig tidsvitne til tiden vi går igjennom.

Flere av de som har blitt intervjuet snakker om hverdagen med Bekhterev og viktigheten av fysisk aktivitet, trening og behandling. For disse menneskene er ikke bare hjemmet blitt brukt til hjemmekontor, men det er også her mye av egen aktivitet og treningen har funnet sted. Laila fra Tysvær forteller om hvordan hun bruker trappen hjemme i treningen. Med stengte barnehager, har Fredrik fra Asker tatt barna med i styrketrening og brukt deres kroppsvekt i øvelsene. Mange går turer, og bruker nærmiljøet.

Samtidig er det mye man ikke kan og får gjort alene. Behandlingsreiser og stengte varmtvannsbasseng har vært, og er fortsatt, et stort savn for mange. Ann-Lise fra Oslo forteller hvordan det var å komme tilbake til fysioterapeuten etter en tid med nedstengninger, og at kroppen var både stiv og vondt etter fravær av fysikalsk behandling. Åshild fra Bergen har syntes det har vært utfordrende å få tid til trening i en hektisk hverdag. Tøyingen mange har hatt god nytte av i varmt klima på behandlingsreiser, oppleves som umulig å få til alene i hjemmet. Materialet som er samlet inn gjennom intervjuene i «Ubehandlet» forteller hvor viktig denne behandlingen kan være for enkeltmennesket. Vi håper disse historiene kan sette søkelys på hvor prekært fravær av sentrale og viktige deler av behandling kan være, og føre til at tilbudet blir økt når verden endelig åpner opp igjen. Behovet for flere plasser på behandlingsreiser og flere varmtvannsbasseng i Norge øker og er enda større, også på lengre sikt.

«Ubehandlet» har blitt publisert som en artikkel gjennom ROM forlag, sammen med et lydarbeid hvor vi hører på pasientene selv.
Se: https://r-o-m.no/Pasientens-arkitekturhistorie-Ubehandlet

Vi har også vært gjester på podcasten Virus av Norsk Folkemuseum og Memoar av Audun Kjus og Cathrine Hasselberg, hvor vi har snakket om prosjektet og behandlingsreiser.
Se: https://norskfolkemuseum.no/virus-8-revmatikere-med-reiseforbud

Vi håper at færre opplever å stå ‘ubehandlet’ i fremtiden.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.