Egenandelstaket blir 700 kr lavere

Etter budsjettforhandlingene på Stortinget ble de sammenslåtte egenandelstak 1 og 2 ytterligere redusert med drøye 700 kr. Dette er en gave til mange kronikere med store sykdomsutgifter og som har oppnådd begge egenandelstakene.

Se hvor mye du sparer.

Tekst: Jon Hagfors

Forslag til Statsbudsjettet 2021 ble lagt frem for Stortinget 7. oktober.
Gjennom budsjettforhandlinger har nå regjeringen sikret flertall for budsjettet i Stortinget.

For å oppnå flertall, ble det enighet om en del endringer i forslaget til budsjett.
Det som først og fremst angår oss er at det samlede egenandelstaket gjennom forhandlinger blir redusert med 723 kr.

Dette betyr at du oppnår frikort etter innbetalte egenandeler på til sammen 2460 kr.

Sammenslåing av tak 1 og 2 beholdes. Det betyr at vi bare får ett egenandelstak fra 2021.

Den totale innsparingen for de som i år har frikort 1 og 2 blir på 2176 kr i 2021. For de som bare oppnår egenandelstak 1 blir det ingen endring i 2021.

Dette er vi glade for, og det hjelper på for vår gruppe som ofte har store sykdomsutgifter.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.