Innføring av moms på behandling hos osteopater og naprapater

Finansdepartementet har sendt ut et høringsforslag knyttet til fjerning av momsfritak. Bekhterev Norge har sendt inn høringsuttalelse og påpeker at det er uforståelig at osteopater og naprapater inkluderes i denne endringen.

Tekst: Jon Hagfors

Regjeringen vil fjerne koblingen mellom registrering i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling og avgiftsunntak.

Bekhterev Norge påpeker i sin uttalelse at det er uforståelig at osteopater og naprapater inkluderes i denne endringen. Behandling hos slike må ikke pålegges moms. I stedet for mener Bekhterev Norge at det skal innføres autorisasjon for disse. Dette vil føre til at behandlingen ikke blir dyrere for pasientene, og det vil i tillegg trygge behandlingen.

Forslaget til lovendring vil fremmes i forbindelse med neste års statsbudsjett som legges frem for behandling for Stortinget i høst. En endring vil eventuelt tre i kraft fra 1. januar 2021.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.