Lokalforeningene ikke lenger i NRF

Lokale bekhterevforeninger tilsluttet Bekhterev Norge er ikke lenger en del av Norsk Revmatikerforbund (NRF).

Medlemmer i de lokale bekhterevforeningene dette omfatter må melde seg inn i Bekhterev Norge for å opprettholde medlemskapet i sin lokale bekhterevforening – hvis de ikke allerede har gjort det. Det tidligere medlemskapet er knyttet til NRF.

Innmelding i Bekhterev Norge innebærer ikke at du melder deg ut av NRF. Du må selv melde deg ut av NRF dersom du ikke ønsker fortsatt medlemskap i NRF. Evt. videre medlemskap i NRF vil bli overflyttet til nærmeste revmatikerforening.

Det er fullt mulig å være medlem i begge organisasjoner, noe som har vært et ønske fra mange, men som ikke har vært mulig tidligere. Men det er altså ingen krav om å være med i begge organisasjonene.

Følgende lokale bekhterevforeninger er med i Bekhterev Norge og ikke lenger en del av NRF:

 • Bekhterevforeningen Bergen og omland
 • Bekhterevforeningen Kristiansund
 • Bekhterevforeningen Oslo og omland
 • Bekhterevforeningen Sør-Rogaland
 • Bekhterevforeningen Tromsø og omegn
 • Bekhterevforeningen Trondheim og Omegn

Tilhører du en Bekhterevforening som ikke har valgt å gå over til Bekhterev Norge, er det fortsatt mulig å være direkte tilknyttet Bekhterev Norge samtidig som du opprettholder medlemskap i NRF og din lokale Bekhterevforening.

Bakgrunn

Landsmøtet i Norsk Revmatikerforbund vedtok i 2017 å legge ned diagnose-landsledelsene. Samtidig åpnet landsmøtet for å etablere nasjonalt selvstendige diagnoseorganisasjoner. Etter dette var det ikke et alternativ å fortsette som tidligere.

Landskonferansen i Tromsø i 2018, der alle bekhterevforeningene deltok, vedtok deretter å etablere Bekhterev Norge som en selvstendig diagnoseorganisasjon.

Hensikten med tilknytningen til Bekhterev Norge er å styrke bekhterev-arbeidet ved blant annet å:

 • Gjøre oss mer synlige og sterkere
 • Øke fokuset på diagnoserelaterte oppgaver som oppleves viktig for deg
 • Ivareta dine interesser på en bedre måte
 • Oppnå en bedre hverdag, bl.a. ved bedret behandlingstilbud, informasjon og økonomi
 • Styrke medlemstilbudet om fysisk aktivitet, som varmtvannsbasseng
 • Oppnå bedre økonomi ved å fylle kravene til å motta offentlig støtte
 • Styrke foreningene ved at de får en større andel av kontingenten.
 • Lavere kontingent for medlemmene gjør det lettere å være medlem.

Innmelding i Bekhterev Norge

Du melder deg inn i Bekhterev Norge ved å gå til web-siden: https://www.bekhterev.no/medlemskap.

Der fyller du ut innmeldingsskjemaet og betaler medlemskontingenten.

Kontingenten for 2020 er kr. 200.-

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.