Regelendring for AAP rammer unge med Bekhterev

Unge som rammes av Aksial Spondyloartritt rammes ekstra hardt av regelendringene for å motta Arbeids Avklarings Penger (AAP). Flere av disse risikerer å ende opp på sosialhjelp. Komiteens innstilling skal behandles i Stortinget 23. mai, og intet tyder på at regjeringen snur.

Tekst og foto: Odd Mikkelsen

Aksial Spondyloartritt (Bekhterev) rammer vesentlig unge mennesker. Det kan jo gå opp imot 10 år før en får diagnose og hjelp. Rammer mennesker i ung alder i etableringsfasen. Tvinges til sosial trygd og ender til slutt opp som ung ufør og til sist som minstepensjonist. Trist at syke mennesker havner så galt ut. 

Behovet for omskolering er stort og tar tid.

Dagsavisen mener: at AAP sake er en tapt sak

https://www.dagsavisen.no/innenriks/aap-saken-svert-skuffet-over-krf-1.1479217

Dagbladet mener: folk kastes ut i fattigdom

https://www.dagbladet.no/kultur/folk-kastes-ut-i-fattigdom/71049789

NHO mener: har virket mot sin hensikt

https://velferd.no/arbeidsliv/2019/nho-kritikk-av-kutt-i-arbeidsavklaringspenger

Bli med på demonstrasjon

Aksjon for AAP endringer melder på sin Facebook profil om Demonstrasjonen den 22. mai 2019 i Oslo. kl. 18.00 foran Løvebakken

https://www.facebook.com/groups/277768765922577/

Saken oppdateres følg med….

Fakta om AAP

Regjeringen fikk flertall for å endre AAP-regelverket i 2017. Endringene trådte i kraft 1. januar i fjor.Makstida for å motta stønaden ble redusert fra fire til tre år. I tillegg ble vilkårene for å få forlengelse kraftig skjerpet.En analyse fra Nav viser at innstrammingene har gitt 3.100 flere personer på sosialhjelp i 2018.Ifølge Nav er det skjerpelsen i vilkårene for å få forlenget AAP ut over ordinær periode som har ført til økningen.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.