Kjønnsforskjeller innen Bekhterevs sykdom

EULAR 2918. Bekhterevs sykdom rammer kvinner og menn ulikt, det har man vært klar over en stund og tidligere har det vært påvist at kvinner må vente lengre før en sikker diagnose blir fastslått. En ny studie i Spania har sett nærmere på hvordan disse ulikhetene framstår.

Tekst og foto: Odd Mikkelsen

En Spansk studie Som ble presentert på Posterstand av Marco Garrido viser at det er forskjell på hvordan Kvinner og menn rammes av Bekhterev

Kvinner
Lengre forsinkelse til diagnose blir stilt.
Kortere sykdomsaktivitet.
Høyere sykdomsaktivitet
Dårligere funksjonalitet
Kvinner rammes mer av redusert mental helse

Menn
Mer terapi med biologiske medikamenter
Menn rammes mer av stivhet.
Menn blir mer funksjonshemmet

Konklusjon
Kvinner blir mer fysisk og psykologisk plaget, mens menn blir mer funksjonshemmede

Marco Garrido presenterer studien om kjønnsforskjeller
Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.