Traumer kan trigge axial Spondyloartritt (Bekhterev)

Eular 2017: Axial spondyloartritt (AxSpA) kan utløses av infeksjon og miljøfaktorer, og noen tilfeller av traumer etter skader. Whiplash skade i en trafikkulykke kan føre til forverring av symptomer på AxSpA..

Tekst og foto: Jon Hagfors og Odd Mikkelsen

Forskere ved Arthritis And Lupus Center, J A NAGANO KOSEIREN SHINONOI GENERAL HOSPITAL, i Nagano, Japan presenterte resultatene av en undersøkelse hvor de har studert sammenhengen mellom AxSpA og traumaer.

Resultatet i denne studien viser at halvparten av pasientene med AxSpA hadde en historie med whiplash skader. Disse resultatene tyder på at traumer som whiplash og annen fysisk skade på ryggsøylen kan trigge eller påvirke utviklingen av AxSpA


Støtt vårt arbeide, bli medlem…


Fakta om Traume:
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Traume (fra gresk «skade, sår») er en skade på kroppen av enten fysisk eller psykisk karakter.

Fysisk traume Definisjon:
Fysisk traume er en mekanisk stimulus på kroppen (soma) som fører til fysisk skade av denne.

Psykisk traume Definisjon
Et psykisk traume er reaksjonen(e) på en traumatisk hendelse som ødelegger fundamentale skjema om en selv og verden. Hvis reaksjonene er alvorlige kan de tilfredsstille kravene til Posttraumatisk stresslidelse. Et psykisk traume er en naturlig reaksjon på en unaturlig situasjon.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.