Bekhterevs historie

Bekhterevgruppene/foreningene dukket opp i Norsk Revmatikerforbund i begynnelsen av 1980, som de første diagnoserelaterte grupper innen NRF.
Tekst og foto: Odd Mikkelsen

Per Larsen
Per Larsen

Bakgrunnene for dette var vel en misnøye blant yngre medlemmer av organisasjonen, og særlig hos de med diagnosen Bekhterev, med hvordan en del lokalforeninger rundt om i landet ble drevet. Man kan vel i ettertid, kalle det et ungdomsopprør som har styrket NRF.

Per Larsen skrev om denne historien i Bekhterevern 2-2004

Bekhterevs historie 1

 

Maurid Hagen Brandser daværende forbundsleder leste Per Larsens artikkel. Og kommenterte den i bekhterevern 3 – 3004

Her presenterer vi Maurid Hagen Brandsers syn på ”Bekhterevkampen”:

Bekhterevs historie 2

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.