Behandlingsreiser kanselleres til ut august

Behandlingsreiser, Oslo universitetssykehus, melder at alle behandlingsreiser er kansellert til ut august.

OPPDATERT PR. 16.APRIL 2020:
Behandlingsreiser opplyser at situasjonen fortsatt uavklart. De vil i begynnelsen av juni avgjøre om gruppene fra slutten av august til og med desember vil gå som planlagt. Det heter videre at mye er fortsatt usikkert rundt dette viruset og ingen kan si noe fremover i tid.  

De som har fått innvilget behandlingsreise fra april – juni 2020 vil i følge Behandlingsreiser bli overført til de samme gruppene i 2021 dersom man da er tilbake i normal drift.

Når det gjelder søknadsfristen 15. september i 2020 for revma voksne: «Vi kan dessverre ikke motta søknader til denne søknadsfristen da gruppene i år er overført til 2021.»

Kontingent 2020

Kontingenten for 2020 er nå sendt ut. De som ikke har registrert seg med e-postadresse får tilsendt faktura i posten. de øvrige får en e-post, eller e-faktura rett i nettbanken.

Statsbudsjettet lagt frem i dag

Kronisk syke med invalidiserende lidelser får redusert og dyrere behandlingstilbud. Behovet for behandlingsreiser er stort og bare ca. halvparten av de som har behov for et slikt tilbud får innvilget en slik behandling

Viktig endringer av vedtektene i ASIF

Den internasjonale Bekhterev organisasjonen, ASIF gjennomførte sin Generalforsamling i under EULAR 12. juni 2019. Saken som var oppe til avstemming var endring av vedtektene.