Samler avføring i egen bank

Ved Norges første avføringsbank ser de på hvordan tarmfloraen påvirker en rekke sykdommer. Blant annet aksial Spondyloartritt. Foreløpig har sykehuset 100 prosent suksess med å finne løsningen mot alvorlig mageinfeksjon.

NRK kommenterer kutt i Behandlingsreiser

I fjor ble budsjettet for behandlingsreiser til utlandet kutta med 32 millioner kroner i statsbudsjettet. Dette kuttet er opprettholdt i budsjettforslaget for neste år. NRK har blant annet intervjuet en mann med Bekhterevs sykdom, og påpekt manglende spareeffekt av et slikt kutt.

Statsbudsjettet for 2023

Det er med skuffelse vi i Bekhterev Norge leser i budsjettforslaget for 2023 at bevilgningen til behandlingsreiser er redusert med nærmere 30 millioner kroner i forhold til budsjettforslaget for 2022 fra Solberg-regjerningen høsten 2021. Egenandelstaket forslås øket med 119 Nok i 2023. Nok en gang er det kronisk syke det går ut over, som får redusert tilbudet til behandling og som skal ta belastningen.

Balçova er tilbake

Fra 2023 blir det endringer hos behandlingsreiser. Blant annet åpnes det for flere behandlingsturer i vinterhalvåret. Dette har vært et ønske fra ganske mange, og Bekhterev Norge ser positivt på denne utviklingen. Mens noen nye behandlingssteder er kommet inn, har noen falt ut.

Søknadsfrist for behandlingsreiser 2023

Vi minner om at fristen for å søke på behandlingsreiser i 2023 nærmer seg, nå som behandlingsreiser er i gang og det anses som trygt å reise til utlandet, også for å få behandling.