Rehabiliteringstilbudet for kronikere forsvinner

Bekhterev Norge som pasientorganisasjon er positive til at nye behandlings- og rehabiliteringsregimer utvikles, og at disse innføres i helseforetakene og kommunehelsetjenesten. Men Bekhterev Norge utrykker bekymring for den mulige nedbyggingen av rehabiliteringstilbudet når for eksempel Helse Sør Øst ser for seg at kommunene skal overta mye av ansvaret, uten at disse har den kunnskapen og de fasilitetene som er nødvendig for å kunne tilby gode og målrettede rehabiliteringstjenester. Bekhterev Norge mener at det må utarbeides en ny behovsvurdering for rehabiliteringstilbudet hvor både brukere og hele fagmiljøet involveres. Hvis ikke vil helse- og omsorgsminister Kjerkol måtte gripe inn.

Les mer her

Statsbudsjettet 2024

6. oktober 2023 kl. 09.00 la Støre-regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Bekhterev Norge har vært svært spent på hvor mye som settes til styrking av tilbudet om behandlingsreiser til utlandet. Etter at behandlingsreiser til utlandet har vært kansellert under korona pandemien, har behovet for behandling økt betydelig, noe som gjenspeiler seg i økt søknadsmengde til Oslo Universitetssykehus, seksjon for behandlingsreiser. I 2023 ble omtrent 70% av de som søkte avvist.

Til vår store skuffelse har det i fremlagte forslaget til statsbudsjett kun minimale økninger til behandlingsreiser, mens egenandelstaket er økt.

«- Slik takler vi hverdagen med Bekhterev»

Anita Sofie Hauknes og Hans Westerheim fra Bekhterev Norge er intervjuet om deres erfaringer med sykdommen i «Alt om din helse»:

Bekhterev, eller aksial spondyloartritt, er en form for inflammatorisk sykdom som er en del av spekteret av revmatiske sykdommer. Vi snakket med Anita Sofie Hauknes og Hans Westerheim fra organisasjonen Bekhterev Norge om deres erfaringer med sykdommen.

—Jeg har hatt vondt i ryggen så lenge jeg kan huske, sier Anita Sofie Haukes.

— Jeg fikk diagnosen som 43-åring, etter mange år med smerter og usikkerhet. Til slutt ble smertene så alvorlige at jeg måtte bli ufør, legger hun til alvorlig.

Du kan lese mer her: — Slik takler vi hverdagen med Bekhterev – Alt om din helse

Informasjon om aksial spondyloartritt

Sidene våre inneholder nå en del informasjon om aksial spondyloartritt (bekhterevs sykdom). Vi håper disse artiklene vil være nyttige både for medlemmer og andre som har sykdommen, for pårørende og for de som bare har lyst til å vite mer. Artiklene tar for seg diagnosen, behandling, typiske egenskaper og mulige komplikasjoner ved sykdommen. Det er også lenker til videre informasjon.

Du finner artiklene her:
Informasjon om aksial spondyloartritt

Ny søknadsfrist for behandlingsreiser

For deg som tenker på å søke behandlingsreise til utlandet i 2024 må du være oppmerksom på noen viktige endringer. Oslo Universitetssykehus skriver i en nyhetsmelding at det blir endring i søknadsfristen og at det er lagt ut et nytt søknadsskjema. Blant annet blir det kun en søknadsfrist!

Kun 1/3 får innvilget behandlingsreise i 2023

36% av pasientene som har søkt behandlingsreise under diagnosen «revma voksen» får innvilget behandlingsreise i 2023. Av 3200 søknader er 1165 innvilget tur, dette kan seksjonsleder ved seksjons for behandlingsreiser ved Oslo Universitetssykehus fortelle Bekhterev Norge når vi tar kontakt.

Budsjettet til behandlingsreiser er kuttet. I tillegg går prisene på opphold og reise opp, slik at det blir mindre behandlingsreise pr. krone.