Bekhterevs historie

Bekhterevgruppene/foreningene dukket opp i Norsk Revmatikerforbund i begynnelsen av 1980, som de første diagnoserelaterte grupper innen NRF.
Tekst og foto: Odd Mikkelsen