Medlemskap

Medlemskap i Bekhterev Norge for 2023:

Pris kr. 200. Familie-medlemskap kr. 220.

Fyll ut skjema under, og bli medlem!


For mye innbetalt anses som gave til Bekhterev Norge, dersom ikke annet oppgis.

Familiemedlemskap: Kan omfatte alle familiemedlemmer med bostedsadressen i en og samme husstand.

Les vår informasjonsbrosjyre her.

Les om medlemsfordelene her.