Walk your AS off 2021

Bekhterev Norge vil i år delta som samlet organisasjon i den internasjonale kampanjen «Walk your AS off». Verdens AS-dag er 8. mai, men konkurransen «Walk AS One» pågår i hele mai. Noen lokalforeninger har deltatt i «Walk your AS off» tidligere, men vil i år slutte seg sammen til felles innsats og innbyrdes konkurranse.

Tiltaket skal inspirere og motivere alle med aksial spondyloartritt (AS) til å bevege seg mer. Det er nok også spesielt viktig i disse pandemitider.

Siden «Walk your AS off» ble startet i 2012 har deltakere gått distanser som til sammen tilsvarer avstanden rundt jorden og til månen. Nå er planen å samle skritt til den virtuelle fotturen mot Mars. – Dette er et ambisiøst 10-års mål!

Foredrag av forsker og revmatolog Guro Løvik Goll

Bekhterevforeningen Oslo og omegn hadde et interessant temamøte 2. november 2020 med tittelen «Nytt innen forskning og behandling av mennesker med Bekhterevs sykdom og Aksial Spondyloartritt».

Foredragsholder på møtet var revmatolog og forsker Guro Løvik Goll ved Diakonhjemmet i Oslo. Hun ga et engasjerende, spennende og interessant foredrag.

Du kan se opptak av møtet her: https://fb.watch/1Y-scdKJa0/
(Varer i 52 minutter)