Velkommen til Bekhterevforeningen Sør-Rogaland

Målsettinga til foreninga er å spre informasjon om Bekhterevs sjukdom og vera med på å gje medlemmane ein betre kvardag.

Foreninga blei stifta i 1987 og har i dag ca. 215 medlemmar frå heile Rogaland.

Aktiviteter

Trening i sal og basseng

Bekhterevforeningen Sør-Rogaland har trening for sine medlemmer både i basseng og sal.

Bassengtrening

Sandnes, Varatun

Mandag kl. 19.30 – 20.30
Onsdag kl. 18.30 – 19.30

Bryne, Sivdamsenteret 

Tirsdag kl. 16.00 – 17.00

Nærbø, Stampen Hå helsesenter

Torsdag kl. 18.30 – 19.30

Gruppetrening m/fysioterapeut:

Nærbø, Hå helsesenter

Onsdag kl. 16.30 – 17.30 

Sola, HelseInvest

Mandag kl. 17.30 – 18.30 

Sandnes, Klinikk ProAktiv

Onsdag kl. 10.00 – 11.00

Kontaktpersoner for treningene 

Sandnes: Odd Rune Frøyland Tlf. 908 28 963 (Bassengtrening) 
Bryne: Tor Magne Undheim Tlf. 907 83 197 
Nærbø: Georg Aarsland Tlf. 468 57 910 
Sola: Georg Hodnefjell Tlf. 911 35 566 
Sandnes: Tove B. Steen Tlf. 971 52 796 (Saltrening)   

Kontakt oss

v/ leder Njål Idsø, Blåklokkestien 22, 4022 Stavanger

Tlf: 916 91 340

Epost: sor-rogaland@bekhterev.no

Likepersoner

971 52 796 – tob-stee@online.no
997 23 594 – nils.johannes.vold@lyse.net
905 24 233 – randijvs@yahoo.no