Verdens AS dag 2024

Sett av datoen for #WorldASDay2024 lørdag 4. Mai.

Verdens AS-dag er en årlig dag som er dedikert til mennesker som lever med aksial spondyloartritt/Bekhterev (axSpA)

Det feires over hele verden første lørdag i mai.

I år er temaet: symptomer på sykdommen.

Les mer her

Rehabiliteringstilbudet for kronikere forsvinner

Bekhterev Norge som pasientorganisasjon er positive til at nye behandlings- og rehabiliteringsregimer utvikles, og at disse innføres i helseforetakene og kommunehelsetjenesten. Men Bekhterev Norge utrykker bekymring for den mulige nedbyggingen av rehabiliteringstilbudet når for eksempel Helse Sør Øst ser for seg at kommunene skal overta mye av ansvaret, uten at disse har den kunnskapen og de fasilitetene som er nødvendig for å kunne tilby gode og målrettede rehabiliteringstjenester. Bekhterev Norge mener at det må utarbeides en ny behovsvurdering for rehabiliteringstilbudet hvor både brukere og hele fagmiljøet involveres. Hvis ikke vil helse- og omsorgsminister Kjerkol måtte gripe inn.

Les mer her

«Walk your AS off» – bli med da vel!

Bekhterev Norge deltar som samlet organisasjon i den internasjonale kampanjen «Walk your AS off«.

I fjor oppnådde laget til Bekhterev Norge å bli nr. 4 der 81 lag deltok fra 36 nasjoner – en flott prestasjon!

Kampanjen pågår i hele mai måned, og du registrerer skritt og andre aktiviteter. Om du ikke har skritteller eller aktivitetsklokke, har du kanskje en helseapp på mobilen som registrerer dette.

Vi oppfordrer alle til å delta!