Bekhterev Norges Landskonferanse 2024

Bekhterev Norges Landskonferanse ble avholdt helgen 19.-21. april i Stavanger, der søndagen som vanlig var satt av til BN Landsmøte.
Vertskap for arrangementet var Bekhterev Sør-Rogaland.

Landskonferanse

Konferansen åpnet fredag ettermiddag med at leder i Bekhterev Sør-Rogaland, Berit Stokka og forbundsleder i Bekhterev Norge, Odd Mikkelsen ønsket velkommen.
Videre presenterte hver lokalforening sine deltakere og fortalte litt om sine aktiviteter og daglige drift.
Felles for alle er at det er stort engasjement og mye positivt som skjer. Spesielt når det gjelder basseng trening og likepersonsarbeid. I tillegg driver foreningene med mange forskjellige sosiale aktiviteter.

Det var også fire delegater fra henholdsvis Harstad, Narvik og to fra Tønsberg som ikke er tilknyttet lokalforeninger. Etter å ha presentert seg selv fortalte de litt om sine tanker og visjoner om å starte nye lokalforeninger. Her var det også mye positivitet og et realistisk mål for BN er å starte minst en ny lokalforening før neste landskonferanse.

Lørdag startet med «Nytt fra Bekhterev Norges», der Odd og Anita Sofie informerte litt om hva som skjer i BN og hva visjonene er fremover.
Neste punkt på programmet var foredrag av Ragna Bjelland og Sissel Wetteland.
Først ut var Ragna med sitt foredrag «Påfyll i hverdagen, i skjemt og alvor».
Ragna er tidligere psykiatrisk hjelpepleier, og med innlevelse og stort engasjement fremkalte hun både latter og ettertanke hos et lydhørt publikum.

Etter en liten pause var det Sissels tur.
Sissel er NLP Life & Business Coach med tilleggsutdannelse i mestrings-medisin.
Hun holdt et spennende foredrag om hvordan man kan mestre sine utfordringer og å få en positiv livsendring.

Omvisning i Gamle Stavanger

Så var det tid for en guidet tur rundt i Stavanger, anført av en representant fra Guide Companiet.
Turen starter ved Stavanger domkirke der vi fikk høre om kirkens historie fra ellevehundretallet og fram til i dag.
Videre gikk turen til Gamle Stavanger, eller Straen som området også kalles, som er Nord-Europas best bevarte trehusbebyggelse. Her er det 173 vernede og restaurerte trehus som ble oppført på slutten av 1700- og i løpet av 1800-tallet.
Lørdagen ble avsluttet med shopping og middag på Folkvord Gårdsutsalg i Sandnes.

Landsmøte

Søndag ble Bekhterev Norges landsmøte 2024 avholdt, ledet an av Njål Idsø og Berit Stokka som stødige dirigenter. Møtet ble gjennomført uten dramatikk.
Kort oppsummert:

Rita F. Bøe og en stolt kasserer på Folkvord Gårdsutsalg
  • Økonomien er bra, og utsiktene videre er gode.
  • Medlemsutviklingen er positiv og vi har nå passert tusen medlemmer, hvorav 910 er tilknyttet en av våre seks lokalforeninger (Sør-Rogaland, Oslo, Bergen, Kristiansund, Trondheim og Tromsø) og 118 uten tilknytning til en lokalforening.
    Målsettingen videre er å øke medlemsantallet ytterlige og å opprette flere lokalforeninger.
  • På grunn av økt medlemstall og krav til å utvikle Bekhterev Norge ytterligere ble det også vedtatt å nedsette et utvalg som skal se på BNs styringsform og hvordan BN skal kunne ivareta sine medlemmer på best mulig måte.
    Dette arbeidet vil pågå fram til neste landsmøte der konklusjonen vil bli presentert.

Landsmøtet ble avsluttet med valg. Her ble valgkomiteens innstilling enstemmig valgt.
Leder: Anita Sofie Hauknes, Trondheim.
Nestleder: Elin Eriksen, Tromsø.
Kasserer: Hans Westerheim, Trondheim.
Sekretær: Frank Moen, Oslo.
Styremedlem: Anette Torkelsen, Sør-Rogaland.
Varamedlem: Elisabeth Borud Kjønnø, Kristiansund.
Varamedlem: Åshild Marie Grønningsæter Vige, Oslo.

Etter valget takker BNs nye leder, Anita Sofie sin forgjenger, Odd Mikkelsen og avgått styremedlem Njål Idsø for lang og uvurderlig tjeneste som tillitsvalgte i Bekhterev Norge.

Odd, Anita Sofie og Njål

Til slutt vil vi takke Bekhterev Sør-Rogaland for et meget godt gjennomført arrangement.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.