Informasjon fra Behandlingsreiser

4. mars 2024

Bekhterev Norge har fått flere henvendelser fra våre medlemmer angående Behandlingsreisers saksbehandlingsrutiner. Mange føler blant annet at tiden fra man får varsel om tildelt tur til man skal reise i mange tilfeller kan være litt kort, og at det kan by på utfordringer å planlegge i forbindelse med jobb etc. 
Vi har derfor henvendt oss til Behandlingsreiser for å få en forståelse av rutinene. 

Tekst: FM

Søknadsfristen for både første og andre halvår er 15. september. 
I bekreftelsesbrevet om at søknaden er mottatt opplyser Behandlingsreiser at svar om tildelt tur kan ventes 2 – 3 måneder etter søknadsfristen. 
For alle som fikk tilbud om tur i januar – mars 2024 ble brev sendt ut 7. og 8. november 2023. 
Dette er mindre enn to måneder etter søknadsfristen og ca. to måneder før første tur i januar. 
Det er en stor jobb og behandle aller søknader, og i mange tilfeller må det også innhentes tilleggsopplysninger, så det er vanskelig å få til kortere behandlingstid. 
Når det gjelder tilbud til dem som står på venteliste starter utsendelse ca. 14 dager senere, som er fristen for å svare på om man takker ja til tur.  
Tilbud sendes da fortløpende etter hvert som noen eventuelt melder avbud. 

For andre halvår 2024 vil tilbud bli sendt ut i ukene 8-10. 
Hvis man ikke får hører noe betyr det at man står på venteliste og må være forberedt på å kunne reise på kort varsel. 

Videre opplyser Behandlingsreiser at dem har mottatt ca. 3500 søknader for voksene med revmatisk leddsykdom for sesongen 2024, noe som er stabilt sammenliknet med tidligere år. 

Det er 1030 planlagte reisende for voksne med inflammatorisk revmatisk leddsykdom i 2024.
Behandlingsteder er Vintersol, Casas Heddy og Balcova. 

For andre pasientgrupper er antall planlagte reisende: 

 • 160 barn/146 ledsagere og 18 ungdom med astma og/eller atopisk eksem. 
  – Valle Marina, Gran Canaria
 • 15 barn/15 ledsagere, 16 ungdom og 270 voksne med psoriasis. 
  – Vintersol, Tenerife.
 • 60 barn/60 ledsagere og 36 ungdom med revmatisk sykdom.
  – Casas Heddy, Lanzarote.
 • 120 pasienter med postpoliosyndrom. 
  – Vintersol
 • 5-10 pasienter med ALS
  – Vintersol  

Totalt 1717 reisende (1878 inkl. foreldre/ledsagere). 

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.