Kun 1/3 får innvilget behandlingsreise i 2023

36% av pasientene som har søkt behandlingsreise under diagnosen «revma voksen» får innvilget behandlingsreise i 2023. Av 3200 søknader er 1165 innvilget tur, dette kan seksjonsleder ved seksjons for behandlingsreiser ved Oslo Universitetssykehus fortelle Bekhterev Norge når vi tar kontakt.

Budsjettet til behandlingsreiser er kuttet. I tillegg går prisene på opphold og reise opp, slik at det blir mindre behandlingsreise pr. krone.

Det er mange rapporter og studier, både nasjonale og internasjonale, som forteller oss, og politikerne, at bruken av behandlingsreiser til varmere strøk for vår pasientgruppe har positive effekter, også i kroner og øre, både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Bekhterev Norge ruster seg nå med denne kunnskapen og skal fremover arbeide aktivt og målrettet for å få økt bevilgningene til behandlingsreiser. Vi får større slagkraft jo flere vi er, så er du ikke medlem, meld deg inn!

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.