NRK kommenterer kutt i Behandlingsreiser

I fjor ble budsjettet for behandlingsreiser til utlandet kutta med 32 millioner kroner i statsbudsjettet. Dette kuttet er opprettholdt i budsjettforslaget for neste år. NRK har blant annet intervjuet en mann med Bekhterevs sykdom, og påpekt manglende spareeffekt av et slikt kutt.

Tekst: Odd Mikkelsen

Bekhterev Norge opplever at kutt i behandlingstilbudet fører til:

  • økte sykemeldinger
  • at flere faller ut av arbeidslivet
  • problemer for ungdom med å gjennomføre skolegang
  • økt risiko for å ikke komme i lønnet og produktivt arbeid
  • at voksne risikere å bli storforbrukere av pleie og omsorgstjenester og i verste fall havne på sykehjem

Det kan bli dyrt å spare på behandlingstilbudet for denne gruppen kronikkere!

Bekhterev Norge har tidligere også forklart politikerne og helse- og omsorgskomitéen at reduksjon i behandlingstilbud på lengre sikt vil føre til økte behov og kostnader til sykemelding, helsetjenester, uføretrygd og økt behov for kommunale helse, omsorg og pleie-tjenester. Vi registrerer at dette ikke er reflektert i budsjettforslaget for 2023, og opplever nok en gang nedskjæringer.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt, skriver i en e-post til NRK:
De forstår godt at behandlingsreiser til utlandet er et viktig supplement. Derfor har de videreført pengene til behandlingsreiser i forslaget til statsbudsjettet. Det har ikke vært rom for å øke pengebruken til behandlingsreiser til utlandet.

Forrige gang vi hadde ei rødgrønn regjering ble det også foreslått kutt i bevilgningene til behandlingsreiser. Da klarte pasientorganisasjonene å få ei flertallsregjering til å endre på sitt eget budsjettforslag slik at det ikke ble reduserte bevilgninger til behandlingsreiser. I løpet av 8 år med ei borgerlig regjering ble det ikke foreslått kutt, selv om det ikke kom noen vesentlig økning i bevilgningene. Det første de rødgrønne gjør når de kommer i regjering igjen, er å kutte i bevilgningene.

Bekhterev Norge har store problemer med å forstå hvorfor den rød-grønne regjeringa nedprioriterer et tilbud som gir god samfunnsøkonomi.

Se NRK sin artikkel: Statsbudsjett 2023: Elias (39) er revmatiker og risikerer å miste behandling – NRK Vestfold og Telemark – Lokale nyheter, TV og radio

Leder for Bekhterev Norge er skuffet over manglende satsing på behandlingsreiser. Foto: Jon Hagfors
Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.