Statsbudsjettet for 2023

Det er med skuffelse vi i Bekhterev Norge leser i budsjettforslaget for 2023 at bevilgningen til behandlingsreiser er redusert med nærmere 30 millioner kroner i forhold til budsjettforslaget for 2022 fra Solberg-regjerningen høsten 2021. Egenandelstaket forslås øket med 119 Nok i 2023. Nok en gang er det kronisk syke det går ut over, som får redusert tilbudet til behandling og som skal ta belastningen.

Behandlingsreiser til varmt klima har en dokumentert god effekt for personer som lider av aksial spondyloartritt (bekhterevs sykdom). Det bidrar til økt livskvalitet og bevegelighet, redusert smerte, stivhet, fatigue (utmattende trettet). Det øker mestringsevnen, utholdenheten, arbeidsevnen og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.  Det er rimelig grunn til å anta at behandlingstilbudet sparer samfunnet for store kostnader i form av reduserte utgifter til sykefravær, redusert frafall fra arbeidslivet og redusert behov for pleie og omsorgstjenester fra kommunene

Ved behandling og saldering av 2022-budsjettet ble det beklageligvis kuttet med ca. 33 millioner kroner. Dette medførte at færre fikk nyte godt av behandlingsopphold i varmt klima siste år. På grunn av Corona-pandemien ble behandlingstilbudet både innenlands og behandlingsreiser for oss stengt ned eller kraftig redusert. Dette med den konsekvens at vi ikke hadde tilgang til behandling med den konsekvens at med sterkt redusert livskvalitet og økte problemer som sykdommen påfører oss. Dette medfører et oppdemmet behov for behandling og rehabilitering, herunder behandlingsreiser. Det vi nå opplever er at tilbudet blir redusert på grunn av avkortning i bevilgede midler. Det er uforståelig for oss.

Budsjettforslaget fra avtroppende regjering i 2021 lød på 140,596 millioner kroner mens det for 2023 foreslås 110,650 millioner kroner. I salderingen av 2022 ble det bevilget 107,596 millioner kroner. Dette er en symbolsk økning som ikke er i nærheten av å dekke prisstigningen, og er i realiteten en reduksjon.

Egenandelstaket

Beklageligvis ble egenandelstaket i 2022 hevet med nærmere 20 prosent som er en betydelig økt utgift for kronisk syke.  Bekhterev Norge er misfornøyd med økningen i budsjettforslaget for 2023.

Taket økes med 119 kroner, til 3.040 kroner og påfører kronisk syke med høyere sykdomsutgifter enda mere utgifter. Dette er ikke mye solidarisk.

Artikkelen oppdateres, følg med

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.