Samarbeidsavtale mellom Bekhterev Norge og Norsk Revmatikerforbund

Norsk Revmatikerforbund og Bekhterev Norge har inngått en samarbeidsavtale. Begge organisasjonene er fornøyde og glade for at vi kom frem til en god avtale. På nasjonalt nivå fokuserer den i stor grad på felles innsats i påvirkningsarbeid mot politikere og beslutningstagere. 

Tekst: Hans Westerheim

Videre innebærer avtalen at de nasjonale ledd i begge organisasjonene skal støtte opp under lokalt samarbeid knyttet til treningsaktiviteter, kurs og faglige foredrag, brukermedvirkning og lokalt politisk arbeid. Vi ser for oss at samarbeidet vil utvikles over tid. 

Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund, Bo Gleditsch, og leder i Bekhterev Norge, Odd Mikkelsen, er begge tilfreds med at avtalen er på plass og ser frem til et konstruktivt samarbeid i tiden som kommer. 

Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund, Bo Gledisch, og leder i Bekhterev Norge, Odd Mikkelsen
Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund, Bo Gleditsch, og leder i Bekhterev Norge, Odd Mikkelsen

Foto: Camilla Stabell

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.