Behandlingsreiser til utlandet starter opp igjen

Oslo Universitetssykehus kommer til å sende ut tilbud for to voksne revmagrupper til Vintersol i januar og februar.

Behandlingsreiser skriver på sine sider: «Vi planlegger å starte opp behandlingsreisene igjen fra slutten av januar 2022. Mye er fortsatt usikkert vedrørende smittesituasjonen, vaksine-dekningen og eventuelle restriksjoner i Norge og Europa. Det er  fortsatt vanskelig å vite om vi kan starte opp i slutten av januar da det avhenger av restriksjoner som eventuelt vil gjelde i Norge og landene vi sender grupper til.»

Tekst: OM

Her er link til Folkehelseinstituttet https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus

Videre meldes det at behandlingsreiser for voksne revmagrupper, som er planlagt fra april, først vil bli sendt ut i slutten av januar. Nærmere informasjon om datoer for de ulike programmene vil bli lagt ut fortløpende når behandlingsreiser får bekreftet flyvninger.

For nærmere informasjon se OUS sin hjemmeside: Behandlingsreiser – Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.