Uttalelse fra landsmøtet i Bekhterev Norge

Bekhterev Norge var samlet til landsmøte i Bergen søndag 29. august 2021.

Det ble vedtatt en uttalelse om bortfall av og sterkt redusert behandlingstilbud! Som følge av koronapandemien har behandlingstilbudet vært redusert og i noen tilfeller helt manglende. Mange merker konsekvensen av redusert og manglende behandling, behovet for ekstra tiltak er skrikende.

Tekst: Odd Mikkelsen

Sterkt reduserte behandlingstilbud for mennesker med bekhterevs sykdom de siste to årene (i koronaperioden).

På grunn av koronapandemien er alle behandlingsreiser for mennesker med Bekhterevs sykdom de to siste årene blitt kansellert. Det betyr at det for oss, viktigste og mest effektive ikke medikamentelle behandlingstilbudet for disse pasientene har vært fraværende. I tillegg har kapasiteten på rehabiliteringsinstitusjonene i Norge også vært redusert på grunn av koronarestriksjoner.

Redusert livskvalitet med økte smerter, redusert bevegelighet, økt medisinbruk mv. er en konsekvens av det reduserte behandlingstilbudet. For mange vil dette igjen gi redusert deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, utfordring med å gjennomføre utdanning, hyppigere og økt lengde på sykemelding, sosial isolasjon mv.

Vi er innforstått med at det har vært nødvendig med ekstraordinære tiltak i denne helt spesielle situasjonen som har oppstått som følge av koronapandemien.

For å avhjelpe situasjon etter at koronatiltakene oppheves, ber Bekhterev Norges landsmøte om at behandlingstilbudet gjennom behandlingsreiser dobles i statsbudsjettet for 2022. Dette vil kunne gi flere en bedre livssituasjon.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt

foto: Anna Ulrikke Andersen

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.