Behandlingsreiser er kansellert til midten av oktober

Behandlingsreiser har på grunn av Covid-19 besluttet å kansellere alle voksengrupper frem til midten av oktober 2021. Alle barn og ungdomsgrupper kanselleres ut året. Mye er fortsatt usikkert vedrørende smittesituasjonen, vaksinedekningen og eventuelle restriksjoner i Norge og Europa. Det er vanskelig å vite når det er mulig å starte opp igjen.

Tekst: Odd Mikkelsen

Revma voksen:

Alle grupper frem til midten av oktober er kansellert. I midten av august vil det avgjøres om gruppene fra midten av oktober vil gå som planlagt. For de som får innvilget behandlingsreise fra midten av oktober vil det bli sendt ut tilbudsbrev i slutten av august.
Søknadsfrist for 1 halvår i 2022 er 1. september 2021.

Forutsetningen for oppstart er full gjenåpning i Norge og de landene det sendes grupper til.

Les mer på Behandlingsreisers sider: Behandlingsreiser – Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Denne beskjeden kom ikke helt uventet på Bekhterev Norge, men vi frykter at det vil føre til større helseproblemer. Mange av våre medlemmer mener Behandlingsreiser har bidratt til å holde dem i arbeid. Når det nå ikke er mulig å ta behandling i varmt klima kan det føre til flere sykemeldinger, flere som blir uføretrygdet og økt behov for pleie og omsorgstjenester.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.