Gratulerer med dagen!

Dagen i dag tilegnes mennesker som lever med aksial spondyloartritt – en revmatisk lidelse som påvirker ryggrad og ulike ledd i kroppen. Den fører oftest til kroniske smerter, skjelettskader og funksjonshemming. Millioner av mennesker berøres over hele verden.

Dagen i dag har som mål å skape oppmerksomhet om sykdommen og virkningen den har på folks liv, fysisk og mentalt.

Dagen i dag dedikeres samhold, felles støtte og omsorg.

Kan være et bilde av utendørs og tekst som sier 'Merk deg datoen Verdens AS Dag 2021 ordao 8. mai World AS Day 8 May 2021 BEKHTEREV NORGE aksial spondyloartritt SECHTEREY NORGE Bedre hverdag for alle'
Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.