Avføring-eksperiment ga 9 av 10 et bedre liv – nå blir forskningen stanset

NRK melder at resultatene viser at 90 prosent av pasientene ble bedre. Halvparten ble helt friske, og den andre halvparten er mye bedre. Sykmeldte har vært i stand til å begynne å jobbe igjen, og pasienter har fått ekstra energi til å gjøre ting de ikke klarte før.

Men nå får ikke forskningsprosjektet videre støtte.

Tekst: Odd Mikkelsen og Jon Hagfors

Resultatene skiller seg ut fra forsking andre steder, og har vakt internasjonal oppmerksomhet.

Andre forsøk med å føre tarmbakterier fra friske personer inn i pasientenes tarmsystem ser lovende ut for en rekke sykdommer som Bekhterev. Se Pasienter med Bekhterev har økt risiko for å utvikle kroniske inflammatoriske tarmsykdommer

Se: https://www.nrk.no/vestland/avforing-eksperiment-gav-9-av-10-eit-betre-liv-_-no-blir-forskinga-stoppa-1.15367661

Helse Vest har avslått søknaden, selv om de påpeker at forskinga kunne ha styrka arbeidet med å få behandlinga godkjent som vanlig tilbud.

Bekhterev Norge har med stor interesse fulgt undersøkelsene og forskningen som har pågått. På bakgrunn av de lovende resultater så langt stiller vi oss undrende til avslaget.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.