Behandlingsreiser, pandemi og «Paradise hotel»

Statens behandlingsreiser for pasienter med revmatiske lidelser er en viktig del for habilitering og rehabilitering. Reisene går til varmere strøk som Montenegro, Spania og Kroatia der også klima har en gunstig effekt på sykdommen.

Da koronapandemien inntraff, ble alle planlagte behandlingsreiser lagt på is. Alle reiser t.o.m juni 2021 har blitt kansellert. Dette rammer vår gruppe hardt, og fører til økte plager og sykemeldinger for mange med vår diagnose.

Naturligvis er det stor forståelse for at det ikke er mulig å gjennomføre reisene i denne pandemitiden. Myndighetenes råd og pålegg om å unngå reiser som ikke er nødvendige og redusere sosial omgang, må følges – selv om dette får helsemessige konsekvenser.

Det er imidlertid oppsiktsvekkende og provoserende å lese at selskapet «Nent» sender 55 personer til Mexico for å spille inn en ny sesong med «Paradise Hotel». I tillegg skal VG-TV sende to reportere for å følge innspillingen som de betrakter som en aktuell nyhetssak.

Det mest betenkelige er likevel den vage reaksjon fra den ellers dyktige helseminister: «Jeg ville ikke ha gjort det».

Reaksjonen står i grell kontrast til de inngripende tiltak som ellers er innført i det norske samfunnet.

Bekhterev Norge hadde ønsket seg en langt sterkere reaksjon fra våre ansvarlige helsemyndigheter, og gjerne en lovnad om økt antall behandlingsreiser når pandemien en gang gir slipp! Det er det i høyeste grad rom for, etter sparte midler ved tidligere kansellerte turer!

Link: https://www.vg.no/rampelys/i/zg8Xx5/helseminister-bent-hoeie-om-paradise-hotel-innspilling-i-mexico-ville-ikke-gjort-det