Behandlingsreiser kansellerer til og med juni

Behandlingsreiser har på grunn av Covid-19 besluttet å kansellere alle grupper til og med juni da mye fortsatt er usikkert vedrørende smittesituasjonen, vaksinedekningen og eventuelle restriksjoner i Norge og Europa

I midten av mai vil det bli avgjort om gruppene for 2. halvår vil gå som planlagt.

Alle søknadene for 1 halvår 2020 ble overflyttet til 2021. For de som får innvilget behandlingsreise andre halvår 2021 vil det bli sendt ut tilbudsbrev i juni.

1. mars 2021 vil vi kun ta i mot søknader fra pasienter som ikke søkte 1. mars 2020.

Ser mer på Behandlingsreiser sin side: Behandlingsreiser – Oslo universitetssykehus

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.