Gjennomslag for Bekhterev Norge sitt syn

Osteopater og naprapater gis offentlig autorisasjon som helsepersonell. Gjennomslag for Bekhterev Norges syn og arbeid i denne saken!

I forhandlingene for å oppnå flertall for forslag til statsbudsjettet for 2021 i Stortinget, blir nå både osteopater og naprapater godkjent offentlig og får autorisasjon som helsepersonell.

Tekst: Jon Hagfors

Dette er i tråd med det Bekhterev Norge har arbeidet for og svart på i en høring finansdepartementet sendte ut i høst, knyttet til fjerning av momsfritak for alternativ behandling.

Bakgrunn:

Bekhterev Norge sendte inn høringsuttalelse og påpekte at det er uforståelig at osteopater og naprapater inkluderes i endringen for fjerning av momsfritak. Regjeringen ønsker å fjerne koblingen mellom registrering i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling og avgiftsunntak.

Bekhterev Norge påpeker blant annet i sin uttalelse at det er uforståelig at osteopater og naprapater inkluderes i denne endringen. Behandling utført av disse må ikke pålegges moms.

I stedet mener Bekhterev Norge at det skal innføres autorisasjon for disse.
Dette vil føre til at behandlingen ikke blir dyrere for pasientene, og det vil i tillegg trygge behandlingen.

Forslaget til lovendring foreslås i forbindelse med statsbudsjettet i 2021. Det legges frem for behandling i Stortinget nå før jul. Endring vil tre i kraft fra 1. januar 2021.

For mer informasjon se tidligere sak og høringssvar: Innføring av moms på behandling hos osteopater og naprapater | Bekhterev Norge

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.