Uakseptable og uforståelige kutt i fysioterapitilbudet

Bekhterev Norge har gjennom våre medlemmer og foreninger blitt orientert om at fysioterapitilbudet i kommuner og bydeler står under press og det oppleves kutt.

Tekst: Jon Hagfors

For mennesker med Bekhterevs sykdom får slike innsparinger svært alvorlige konsekvenser. Dette i form av redusert livskvalitet og redusert bevegelighet, tilstivning, redusert funksjon, økte smerter og betydelige problemer i å fungere i hverdagen.

Dette er et varsko om å være oppmerksom og følge med på dette til våre medlemmer og andre. Vi i Bekhterev Norge og foreningene er bekymret for denne utviklingen vi på enkelte steder opplever.

Les mer om det som politikerne i Vestre Aker bydel i Oslo har vedtatt å si opp driftsavtalen med 7 fysioterapeuter. Konsekvensen er at det blir enda vanskeligere å få time til fysioterapeut med avtale som gir opptjening til egenandelsfritak.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.