Behandlingsreiser kansellerer alle reiser til og med april 2021

Behandlingsreiser har, som vi alle fryktet, kansellert alle grupper fra januar til og med april 2021. Dette i tillegg til at alle grupper er kansellert i 2020. De vil i slutten av januar 2021 avgjøre om gruppene fra mai vil gå som planlagt.

Bekhterev Norge mener at kapasiteten må økes fordi det nå er et så stort udekket behov for vår gruppe. Vi mener at også det innenlandske behandlingstilbudet er for dårlig mange steder. Se tidligere artikkel.

Behandlingsreiser skriver at for voksne revmatikere vil gruppene som skulle reist fra april – juni ble overflyttet til de samme gruppene i 2021. Ventelisten ble også overført.

Behandlingsreiser tok ikke i mot nye søknader 15. september i år.

Søknadsfristen 1. mars 2020 for reiser andre halvår 2020 samt januar og februar 2021: Alle søknadene er overflyttet til 2021. Innen 1. mars 2021 vil Behandlingsreiser kun ta i mot søknader fra pasienter som ikke søkte 1. mars 2020.

Link til Folkehelseinstituttet https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus

Se Behandlingsreisers nettside.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.