Statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet inviterer Bekhterev Norge til møte

Covid 19 situasjonen har påført Bekhterevere vanskeligheter i form av kansellerte behandlingsreiser, stengte basseng og behandlingstilbud. Bekhterev Norge har sendt en bekymringsmelding til Helse- og omsorgsdepartementet ved politisk ledelse, der vi ber om et møte.

Tekst: Jon Hagfors

Den er blant annet sendt på bakgrunn av:

Uttalelsen fra Bekhterev Norges landsmøtet med følgebrev som er tidligere sendt statsministeren, helseministeren, og sentrale personer i regjeringen. Den er også sendt til Stortinget, helse- og omsorgskomiteen og sentrale politikere og andre beslutningstakere.

Bekhterev Norge har også mottatt tilbakemeldinger fra medlemmer om mange utfordringer de opplever i hverdagen i forbindelse med Covid 19 situasjonen og hva dette har påført dem av ekstra vanskeligheter. Det gjelder ikke minst med stenging av behandlingstilbud, både når det gjelder tilgang til fysioterapi, rehabilitering, behandlingsreiser, bassenger osv.

Vårt arbeid med å sette mennesker med Bekhterevs sykdom sine utfordringer i forbindelse med Covid 19 pandemien på kartet har foreløpig gitt det resultat at vi er invitert til møte med statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet. Dette gleder vi oss til og ser frem mot.

Bekhterev Norge vil på møte med statssekretæren orientere om den meget utfordrende situasjonen vår gruppe har havnet opp i med nedstenging av omtrent hele behandlingstilbudet. Vi vil også komme med innspill og forslag til tiltak for å avhjelpe situasjonen for mennesker med Bekhterevs sykdom, Aksial Spondyloartritt og beslektede sykdommer.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.