Bekhterev Norge har satt pasienter med Bekhterevs sykdom på dagsordenen!

Pressemeldingen og uttalelsen som ble sendt ut fra landsmøtet i Bekhterev Norge ga god uttelling. Flere nasjonale, regionale og lokale medier valgte å publisere den på den internasjonale Bekhterevdagen 2. mai.

Avlyste behandlingsreiser og kraftig redusert behandlingstilbud gir en utfordrende hverdag for mange. Bekhterev Norge er bekymret over konsekvensene for mennesker med Bekhterevs sykdom, Aksial Spondyloartritt og beslektede sykdommer.

Tekst: Jon Hagfors

Tilbudet om behandlingsreiser er helt stengt ned for mars og ut året. Rehabiliteringstilbud er og har vært stengt og er nå kraftig redusert. Fysioterapitilbudet har vært stengt og redusert. Det er lange ventelister og kommunal rehabilitering er nærmest fraværende. Sykehusene har fokus på Covid 19. Trening, opptrening og tilbudet om terapibasseng er redusert og stengt ned.

Redusert livskvalitet med økte smerter, tiltakende tilstivning, redusert bevegelighet og økt medisinbruk er blant konsekvensene av et redusert behandlingstilbud. For mange vil dette igjen kunne gi redusert deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, utfordring med å gjennomføre utdanning, hyppigere og økt lengde på sykemelding og sosial isolasjon.

Bekhterev Norge vil følge saken videre og arbeide for en bedre hverdag for de med Bekhterevs sykdom, Aksial Spondyloartritt og beslektede sykdommer.

Se: Landsmotet i Bekhterev Norge behandlingstilbudet for-mennesker med bekhterevs sykdom kraftig forringet og må styrkes

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.