Behandlingsreiser avlyser også høstens grupper

For søknader med frist 1. mars 2021 vil behandlingsreiser bare ta i mot søknader fra pasienter som ikke søkte 1. mars 2020.

Bekhterev Norge vedtok på sitt landsmøte i april en resolusjon om at sparte midler i 2020 må brukes på økt kapasitet slik at også de som normalt ville ha søkt for 2021 kan få et tilbud. Foreningen jobber aktivt med dette og andre tiltak for å få til bedring i behandlings- og rehabiliteringstilbudet for vår gruppe videre.


Det heter på Behandlingsreisers nettside:
«Behandlingsreiser har på grunn av coronavirusutbruddet besluttet å kansellere alle grupper ut året. Mye er fortsatt usikkert vedrørende smittesituasjonen og ingen kan si noe fremover i tid. Dessuten er det umulig for oss å si noe om risikoen for smitte i de ulike landene til høsten, likeledes hvilke restriksjoner som evt iverksettes av ulike lands myndigheter.

Vi vil i september / oktober avgjøre om gruppene fra januar 2021 vil gå som planlagt.«

Det heter videre at:
«Revma voksen:
Gruppene som skulle reist fra april – juni er overflyttet til de samme gruppene i 2021. Det kan bli små endringer på datoene, men dere vil motta nytt brev om eksakt dato og flytider i god tid før avreise. Datoene vil ikke være klare før tidligst oktober/november. Ventelisten er også overført.

Vi tar ikke i mot nye søknader 15. september i år da alle gruppene fra april – juni 2021 er fulltegnet.

Søknadsfristen 1. mars 2020 for reiser andre halvår 2020 samt januar og februar 2021: Alle søknadene overflyttes til 2021. Vi vil i september/oktober i år bestemme om reisene i januar og februar 2021 går som planlagt.

1. mars 2021 vil vi kun ta i mot søknader fra pasienter som ikke søkte 1. mars i år.»

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.