Eular 2020

Arrangementet var opprinnelig planlagt å finne sted i Frankfurt am Main, Tyskland, fra 3 til 6 juni 2020. På grunn av COVID-19-pandemien blir Den europeiske kongressen for Revmatologi i 2020 (EULAR 2020) gjennomført på nettet fra 3 juni 2020.

Tekst: Jon Hagfors

Bekhterev Norge har flere representanter som deltar på kongressen, de siter hjemme på sine PCer og følger med på det som skjer av nyvinninger innen området for å være best mulig oppdatert. Vi har som mål å formidle dette til dere i tiden fremover.

Fakta om EULAR kongressen
Den europeiske kongressen for revmatologi EULAR 2020 er en kongress for de nasjonale Europeiske revmatiske organisasjoner/foreninger. kongressen er rettet mot alle involvert innen denne sykdomsgruppen: leger, forskere, fagfolk, pasientorganisasjoner og Industrien.

European League Against Rheumatism (EULAR) organiserer kongressen.
EULAR er en non-profit vitenskapelig organisasjon basert i Zürich, Sveits, som representerer vitenskapelige samfunn, samfunn av andre helsepersonell, yrkesforeninger og organisasjoner for personer med revmatiske, muskel og skjelett sykdommer (RMDs).

Målet for EULAR er å redusere byrden for RMDs på den enkelte og samfunnet og å forbedre behandling, forebygging og rehabilitering av RMDs.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.