Korona: Informasjon til pasienter med inflammatorisk revmatisk leddsykdom

Diakonhjemmet har lagt ut mye nyttig informasjon om korona-viruset (Covid-19) og hvordan pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom skal forholde seg til dette, bl.a. i forhold til medisinbruk.

Du finner informasjonen på Diakonhjemmets sider.
Det finnes også en pdf-versjon.

Mer informasjon om Korona-viruset finner du på helsenorge.no.

Om man skal slutte med biologiske medisiner mv., heter det i informasjonen fra Diakonhjemmet bl.a.:

Det er per i dag ikke kunnskap som tilsier at det er grunnlag for å stoppe eller trappe ned pågående immunsupprimerende behandling, altså behandling som undertrykker immunsystemet, inkludert sykdomsmodifiserende medisiner (DMARDs). 

Dersom man har fått påvist Covid-19 heter det videre:

Hvis du har fått påvist Covid-19 infeksjon skal du slutte med DMARDs inntil du er erklært friskt, som ved andre infeksjoner. Kortisonholdige medisiner bør trappes ned og avsluttes hvis mulig, da kortikosteroider kan gi økt risiko for sekundærinfeksjoner, men denne avgjørelsen tas av din revmatolog i samråd med deg, og du vil eventuelt få en nedtrappingsplan.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.