Behandlingsreiser kanselleres til ut august

Behandlingsreiser, Oslo universitetssykehus, melder at alle behandlingsreiser er kansellert til ut august.

OPPDATERT PR. 16.APRIL 2020:
Behandlingsreiser opplyser at situasjonen fortsatt uavklart. De vil i begynnelsen av juni avgjøre om gruppene fra slutten av august til og med desember vil gå som planlagt. Det heter videre at mye er fortsatt usikkert rundt dette viruset og ingen kan si noe fremover i tid.  

De som har fått innvilget behandlingsreise fra april – juni 2020 vil i følge Behandlingsreiser bli overført til de samme gruppene i 2021 dersom man da er tilbake i normal drift.

Når det gjelder søknadsfristen 15. september i 2020 for revma voksne: «Vi kan dessverre ikke motta søknader til denne søknadsfristen da gruppene i år er overført til 2021.»

Det heter følgende på Behandlingsreisers nyhetsside:

Vedrørende kansellering av grupper på grunn av coronavirus

Revma voksne som hadde søknadsfrist 15. september 2019

Dere som har fått innvilget behandlingsreise fra april – juni 2020 overføres til de samme gruppene i 2021 dersom vi da er tilbake i normal drift.
Det kan bli små endringer på datoene, men dere vil motta nytt brev om eksakt dato og flytider i god tid før avreise.

Dersom du har trukket deg på grunn av coronavirusutbruddet – ta kontakt med oss slik at vi kan sette deg tilbake på den gruppen du trakk deg fra.
Det er viktig at endring i helsetilstanden blir varslet oss da det vil bli lang tid mellom søknad og avreisetidspunkt.

Revma voksne som hadde søknadsfrist 1. mars 2020

Situasjonen er per dato 16. april fortsatt uavklart og vi vil i begynnelsen av juni avgjøre om gruppene fra slutten av august til og med februar 2021 vil gå som planlagt. Det vil derfor ikke bli sendt ut brev om en evt innvilget behandlingsreise før vi vet noe om hvordan høsten blir. Avslagsbrev vil bli sendt ut neste uke.