Statsbudsjettet lagt frem i dag

Kronisk syke med invalidiserende lidelser får redusert og dyrere behandlingstilbud. Behovet for behandlingsreiser er stort og bare ca. halvparten av de som har behov for et slikt tilbud får innvilget en slik behandling

  • Budsjettet for behandlingsreiser reduseres med kr. 22.000.-  fra kr. 134.454.000.- til kr. 134.432.000.- Sammen med manglende kompensasjon for prisvekst utgjør dette en reel reduksjon i bevilgningen.
  • Egenandelen foreslås økt med 6,85 prosent
  • Det foreslås å øke egenandelstak 2 med 91 kroner fra 2.085 kroner til 2.176 kroner i 2020.

Mange med Axial Spondyloartritt kan stå i arbeid, dersom de får gode behandlingstilbud. Med redusert tilbud har mange en tendens til å bli sykemeldt og uføretrygdet. Regjeringen ønsker at folk står i arbeid lengere enn i dag, men reduserer muligheten for at det skal skje.