Viktig endringer av vedtektene i ASIF

Den internasjonale Bekhterev organisasjonen, ASIF gjennomførte sin Generalforsamling i under EULAR 12. juni 2019. Saken som var oppe til avstemming var endring av vedtektene.

Tekst: Odd Mikkelsen

For 10 år siden ble klassifiseringskriteriene for Bekhterev / Ankyloserende Spondylitt endret. Det åpnet for tidligere diagnose og behandling av forstadiet for Bekhterev. Dette fikk betegnelsen Axial Spondyloartritt. Denne betegnelsen / navnet har blitt tatt mer og mer i bruke ute i verden. Axial Spondyloartritt er mer dekkende inkluderende og dekker både Bekhterev og forstadiet til Bekhterev.

Det har pågått en debatt om hvorvidt ASIF, som paraplyorganisasjon, burde endre navnet til Axial Spondyloarthritis International Federation. Denne endringen får heldigvis ingen innvirkning på forkortelsen ASIF.

Denne saken ble diskutert på ASIFs ordinære generalforsamling, som i år fant sted i Madrid (under EULAR) 12. juni 2019. Utfallet var at ASIF vedtok navne endring til Axsial Spondyloarthritis International Federation. Det innebærer at organisasjonen nå organiserer et mer naturlig omfang av mennesker som også innbefatter forstadiet til Bekhterevs sykdom eller Ankylosing Spondylitt som er den internasjonale betegnelsen på sykdommen.

Med denne navneendringen har ASIF tatt et viktig steg inn i fremtiden.

Vi gratulerer ASIF med navneendringen. m


President i ASIF Zhivko Yankov og Generalsekretær Jo Davies flankert av Michael Mallinson og Odd Mikkelsen


Bli medlem

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.